Yttrande gällande inbjudan till tidigt externt samråd – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur

Dnr 5.2.16-15390/2018

Datum: 2018-11-20
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

SFs yttrande ››