12 % av alla tackor, baggar och lamm finns på Gotland

Jordbruket i siffror har en adventskalender som presenterar statistik om jordbruket i Sveriges alla län. När det handlar om Gotland blir det mycket lammfakta.
År 2020 fanns det 272 000 tackor och baggar i Sverige. Det är 8000 färre än år 2019. Samtidigt fanns det 238 000 lamm vilket är 34 000 färre än år 2019.
Tittar man på länsfördelningen från senast kända året som är 2019 finns flest antal får i Västra Götalands län med 88 000 får. Gotlands län kommer på andraplatsen, strax före Skåne län.
I Gotlands län var antalet jordbruksföretag runt 1 400 år 2019. Det innebär att ungefär 2 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 3 % av landets åkermark och 6 % av landets betesmark. Företagen är alltså något större än de är i genomsnitt i hela riket.
Läs mer
Jordbruket i siffror: 68 300 får, tackor, baggar och lamm fanns på Gotland år 2019. Det är 12 % av alla får i riket ››