Protest mot regeringens planer att flytta varg

rovdjur
Miljödepartementet har givit länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län i uppdrag att redovisa områden för utsättning av genetiskt viktiga vargar.
Vi anser att detta fullständigt äventyrar acceptansen för rovdjurspolitiken. SF har dessutom varken tillfrågats eller informerats.
En skrivelse där vi protesterar mot planerna att flytta och placera ut nya vargar i områden som inte är förberedda för detta har skickats till Regeringskansliet.
Läs skrivelsen ››