Nu blir det pengar till forskning om får

veckobrev
9 november 2018 | Vet du någon som forskar om får? Inom kort kommer det att utlysas forskningsmedel. Följetongen om stöd till torkdrabbade fortsätter.

Vi skrev till Jordbruksverket och protesterade mot deras förslag till fördelning av torkstöd under 2019, ett förslag vars effekt kraftigt missgynnar fårnäringen (utförligt kommenterat förra veckan). Vi framhöll även konsumentperspektivet och pekade på det betydande symbolvärde som finns i att betala ut stödet i förhållande till grödkod och/eller djurenhet, till skillnad mot utbetalning gentemot dieselförbrukning. Årets torka har fört med sig stora kostnadsökningar, vilka lammnäringen inte ser någon möjlighet att kompenseras för genom ett höjt marknadspris. SF förordade därför också att medel avsätts specifikt för en marknadssatsning för att främja svenskt lammkött.

Samma skrivelse med synpunkter har skickats till politiker, departement och såväl nationell som lokal press, radio och TV. Det är lika bra att satsa på att nå ut brett, när vi ändå har arbetat med att formulera kommentarer i en skrivelse. Det har lett till ett par intervjuer av media, men såvitt vi vet är inget ännu publicerat.

Regeringskansliet, som fick Jordbruksverkets förslag förra veckan, tyckte att båda förslagen har sina fördelar men också sina utmaningar. De bad därför Jordbruksverket att komplettera förslagen med en djupare kvantitativ jämförelse av förslagen samt att eventuellt hitta en tredje lösning. Även vår skrivelse med synpunkter på förslagen diskuterades under mötet mellan regeringskansliet och SJV. Skrivelsen från SF spelade troligen roll för hur Regeringskansliet valde att gå vidare med frågan. Under kommande vecka kommer med all sannolikhet en ny snabbremiss inom detta ämne och vi är beredda att hugga tag i den när den kommer. SF fortsätter att försöka driva frågan i rätt riktning.

2018 års stöd till torkdrabbade har nu klubbats av riksdagen och ska betalas ut under december. Läs mer om det på Land Lantbruk.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte under veckan och beslutade då om utlysning av forskningsanslag. Utlysningen kommer att publiceras i nästa Fårskötsel, håll ögonen öppna. Har du har en koppling till forskarvärlden, sprid GÄRNA budskapet om att sökbara pengar för fårforskning är på gång. Stiftelsen välkomnar då alla tänkbara ämnesområden, men ser gärna ansökningar där resultatet av forskningsprojektet syftar till att uppnå ”hållbar fårnäring och lammproduktion”.

Tillsammans med LRF Kött har vi träffat Martin & Servera, en matgrossist som vi för dialog med om hur vi kan öka andelen svenskt kött, även lammkött, i handeln. De är väldigt medvetna om frågan och har ökat sin försäljning av svenskt kött, främst nöt men även lamm. De har tecknat kontrakt med uppfödare och söker även fler uppfödare för att säkra leveranserna under nästa år. Martin & Servera levererar till restaurang och storkök och är där en av de största aktörerna.

Elitlammsupporten märker att många besättningar jobbar med att städa upp i programmet och göra i ordning sina register inför kommande lammår. Det är en utmärkt tid att göra sådant nu, särskilt bra om man gör sina betäckningsgrupper i programmet samtidigt som de görs i fårhuset – minst risk att något blir fel. Supporten hjälper till om det dyker upp frågor eller svårigheter.

LRF har ett antal webbinarier på gång. Webbinarier om att anpassa företaget efter torkan ges i tre delar; om att få plats med djuren i vinter, om foderstrategier och om lönsamhet. Det finns också möjlighet att delta i webbinarier som tar upp frågor runt miljötillstånd för djurhållning. Webbinarier är ett tidseffektivt sätt att inhämta kunskap och nya perspektiv. Tipsar om att testa, det är nog enklare än man kan tro!

Påminner om ERFA-grupperna som håller på att formas runt hela landet.
Ämnena grupperna kommer att fokusera på är:

  • Byggnader och management (djurvälfärd på stall, hantering av lösgående djur, smittskydd, foderhantering)
  • Lammöverlevnad (avel, urval, skötsel av ungtackan, management & logistik vid dräktighet och lamning)
  • Bete och grassmanagement (parasitkontroll, stressfri hantering av djur på bete, smittskydd)

Vill du delta, skynda att anmäl, mer information på Gård & Djurhälsans hemsida.

erfa2018

Vill du nominera någon till HKScan´s Miljöpris 2018? Gör det före 30 november. Det är också dags för HKScans omröstning för att utse Årets Leverantör av lamm, nöt respektive gris och Årets Djurtransportör, läs mer här.

Hemsidan tipsar till sist om ett ATL TV-inslag om mellangrödor. Hushållningssällskapet har utvärderat vilka sorter som fungerade bra, och vilka som gjorde mindre bra ifrån sig.

Trevlig helg önskar SF!

ullare
Avvanda höstfödda finullslamm vid foderautomaten. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

matjord schaktas_EN
Vem skulle inte vilja ha en egen grävmaskin?
Elof och ”Grävis” markbereder inför bygge av nytt dikostall. Foto Elof Nilsson

IMG_20181107_213446_251
Baggarna har bråda dagar på jobbet och är mycket nöjda med sig själva och tillvaron i stort. Här ser ni seminbaggen Gräsljunga Poker i egen hög person. Man behöver inte gå i pension för att man finns tillgänglig ”på strå”, tvärtom. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

haard brunstsynk
På Toran fungerade brunstsynkroniseringen bra i år. På fyra dagar var 60 % av de synkade tackorna inseminerade. Det blev trångt i ”brunstboxen”. Foto Magnus Håård

Sammanställt av Anna och Britta