Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Detta är ett treårigt EU-finansierat projekt med målsättning att skapa bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter i regionen Västra Götaland (Sverige), Nord- och Midtjylland (Danmark).

Projektet är ett samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. I projektet fokuserar vi på att öka kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till konsument.

Projektet innefattar:

  • Förslag till ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
  • Ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
  • Etablera best practice i primärproduktion och förädling som höjer ätkvaliteten.
  • Ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland butikspersonal och beställare
  • Ökad kunskap om vad ätkvaltiet innebär bland konsumenter.

24 september 2018 hölls en nordisk forskarkonferens i Skara för att diskutera köttkvalitet på nöt och lamm. Värd för runda-bords-samtalet var SLU i Skara och institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Detta var första gången sedan 2005 som nordiska forskare inom köttkvalitet möttes på detta sätt.

Här kan du läsa mer om vad som händer i projektet
Agroväst: Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött ››