Tidig julklapp

veckobrev

14 december 2018 | Årets julklapp är verkligen av ull. Vårt projekt om ull som hållbar resurs har beviljats och efter nyår börjar ett spännande arbete.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova är det som kommer att bidra med finansiering via sin utlysning för cirkulär och biobaserad ekonomi. Projektet är en förstudie som ska jobba med att:

  • Undersöka förutsättningarna för att tillverka och sälja helsvenska ullprodukter som kan ha flera livscykler och i slutänden vara helt komposterbara.
  • Hitta affärsmodeller som både bidrar till lönsamhet i hela kedjan och till en mer hållbar konsumtion.
  • Undersöka hur vi kan få ett mervärde för råvaran och samtidigt hålla nere kostnaderna i förädlingsledet och ut till konsument så att alla led gynnas och på lika villkor.
  • Målsättningen är att få till en lösning där det går att få ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i minsta fiber, även de eventuella rest- eller biprodukterna.

Snacka om att temperaturen stiger för ullen. Vi är jätteglada för det här och nu känns det verkligen spännande att ta sig an ett nytt år. Vi hoppas att det här ska bli ett fruktbart projekt som kommer hela får-Sverige till del.

Vinnova stipulerar att det ska finnas en anställd som håller i projektet och Claudia kommer att bli den person som står vid rodret. Våra samarbetspartners är LRF, Filippa K, Röjk och Textilhögskolan i Borås.

LRF bistod med stor hjälp med ansökan till Vinnova. Många tack, och alldeles särskilt tack till Harrieth Andersson!

Dialoggrupp Smittskydd där vi är med, har haft ett möte på Jordbruksverket. Vi fick bland annat information om hur det går med stödansökningar och om en ny djurhälsförordning i EU (AHL), där man har antagit den första av sex akter.

När det gäller stödansökningar hoppas Jordbruksverket ha detta vara klart i början av januari, men som mycket annat hänger det på om vi får en regering. Jordbruksverket behöver få regleringsbrevet innan de kan skicka ut sina beslut. SF söker stöd för smittskyddsarbete och vi håller tummarna för att vi beviljas stöd för 2019.

Den nya djurhälsoförordningen kommer troligen inte påverka de anläggningar (nytt ord, istället för produktionsplatser) som idag redan har ett PPN-nummer. Hästbranschen förutspås påverkas mest. Jordbruksverkets anställda har under 2018 varit på 52 möten i Bryssel för att diskutera den här förordningen. De sex akterna ska från EUs sida vara klara senast den 21 april 2019, för att sedan bearbetas i medlemsländerna så att de kan anpassa sig till den nya förordningen och verkställa den före 21 april 2021.

LRF kött har haft ett möte i Stockholm denna vecka.

Uppropet i förra veckan om att riksdomarna vill kolla på skinn från riksbedömda lamm har gett bra gensvar, jättekul. Det kommer även en lite notis om det i Fårskötsel, så det ser ut att bli bra tillgång på lammskinn att titta på och analysera för domarna. Stort tack till er som hörsammat uppropet!

Live från Gotland: Utveckling av Elitlamms läkemedelsjournal, i matrummet på Nors. Petter Schwan Distriktsveterinärerna Gotland och Elitlamms Ulf Andreasson. Elof fixar chokladtårta och kaffe för att inspirationen skall flöda.

ElitlammNors
Foto Elof Nilsson

Elitlamms support har en av årets lugnare perioder så det passar bra att både en och annan sätter fart med att städa upp, registrera ikapp och kolla av att Stalljournalen stämmer. Vi hjälper till när det dyker upp frågor och vi får många tack från användare som nu lugnt kan ta sig an julstöket/lamningen/helgfriden med ordning och reda i Elitlamm. Tack själva säger vi på supporten, det finns som sagt inget vi gillar mer än ordning och reda i detta sammanhang. Ett extra God Jul till er alla från Elitlammsupporten!

Inte bara i samband med vargangrepp drabbas numera djuruppfödare ibland av aktivism och kritik av hårdför och obehaglig sort. Ett nytt projekt som ska undersöka hot mot lantbrukare har beviljats tre miljoner av Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning. Bakom projektet står SLU Alnarp, KTH och LRF och det kallas ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – lantbruksföretagarnas perspektiv”. Läs mer här.

Jordbruksverket har släppt siffror över årets skördar. Årets grovfoderskörd minskade kraftigt. Jönköpings, Kalmar och Skåne län hade det största skördebortfallet av vall, med en totalskörd som var 35–38 procent mindre än 2017. Hektarskördarna var mellan 27 och 32 procent lägre än 2017 i alla produktionsområden förutom Övre Norrland och Svealands slättbygder. Men ta med i beräkningen att skördarna i dessa områden var låga även 2017. Skörd från trädor och andra åkerarealer gav 180 000 ton.

Passar på att påminna om att SJV och SVA har gått ut med råd till alla som tvingats importera grovfoder. Fodret ska lagras minst två månader innan man börjar fodra med det, gärna längre, och det ska utfodras inomhus. Gödseln ska lagras avskiljt och under mycket lång tid, detta för att hindra spridning av ovälkomna ogräs. Var också uppmärksam på misstänkt giftiga växter i fodret. Om man skulle upptäcka rester av djurkroppar som inte kan uteslutas komma från vildsvin i ett foder som kan komma från länder med afrikansk svinpest ska Jordbruksverket (enheten för CITES, foder och djurprodukter) kontaktas. Mer läsning på Jordbruksverkets hemsida.

Ytterligare en subventionerad rådgivning som Jordbruksverket sjösätter är att livsmedelsproducenter kan få råd om lokal försäljning.

Är man intresserad av rovdjursfrågan kan vi tipsa om en ny populärvetenskaplig kunskapssammanställning som Naturvårdsverket har publicerat. Om de stora rovdjurens effekter på annat vilt och tamren.

Efter jul har vi ett inplanerat möte med KLS Ugglarps om svensk lammproduktionom. Situationen för lammproducenter är pressad och vi behöver gemensamt söka framkomliga vägar för att få upp lönsamheten på gårdsnivå. Är du medlem och KLS-leverantör och vill spela in något till mötet, kontakta Gudrun.

På torsdag släpps Fårpodd nummer 5 som avrundar året och blickar framåt, avspänd och förhoppningsvis även intressant helglyssning. Mindre avspänt är det när man plötsligt står där med att oplanerat flasklamm. I våras gjordes på hemsidan fler sökningar på ordet flasklamm än något annat. Därför blir det också en grundlig genomgång av hur man tar hand om flasklamm.

Trevlig helg önskar SF!

pepparkaksbak2018
Pepparkaksbak à la Bengtstorp. Somliga får aldrig nog : ) Foto Gudrun Haglund-Eriksson

gjutning
Medan Elof serverar chokladtårta och utvecklar Elitlamm pågår intensivt arbete ute på gården för att allt ska bli klart inför måndagens gjutningsstart. Detta ska bli Nors nya dikostall. Pelle, till vardags vallhund, hjälper till. Foto Elof Nilsson

julgran
Britta spanar efter julgran. Foto Britta Wendelius

allull
Går det att få ekonomi i alla led och nytta av denna fantastiska råvara in i minsta fiber? Det ska vi försöka ta reda på under 2019. Foto Stephane Lombard

Sammanställt av Anna