Den norska lammproduktionen flyttar söderut

Under de senaste 20 åren har Sogn og Fjordane förlorat 1423 fårproducenter, och i de två nordligaste staterna är mer än hälften av producenterna borta. Samtidigt har antalet får ökat i fem län. Ökningen finns i Østfold, Vestfold, Akershus, det vill säga runt Oslo, samt i Vest-Agder och Hordaland.

Østfold, Vestfold och Akershus hör till de delar av Norge där man kan odla spannmål och kallas ibland ”kornfylkene”. Det finns en oro för att grovfoderdriven produktion nu flyttar till åkermark. Men besättningarna i de nämnda länen är små och man hoppas att det innebär att djuren i första hand betar skog, raviner och gamla betesmarker. Man ser åtminstone inget som tyder på att stora fårproducenter som har etablerat sig inom ”kornområdena”.

Under det senaste årtiondet har antalet vinterutfodrade får vuxit i Norge. Så mycket att överfulla köttlager har blivit ett problem. Men under samma period har det blivit 923 färre fårbönder i Norge.

Även under 1998-2008 föll antalet fårgårdar i Norge markant. På 20 år har 1423 fårgårdar försvunnit i Sogn og Fjordane.
– Nej, det här är skandalöst! Det har skett en strukturell förändring som kan ha behövts. Den genomsnittliga besättningen har vuxit på bekostnad av antalet. Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om det faktum att 100 000 dekar (10 000 hektar?) samtidigt har tagits ur bruk i vårt län, och det är det värsta. Att det blir en bonde mindre är inte nödvändigtvis en stor förlust. Men att vi har förlorat så mycket jord, det är en enorm förlust, säger Anders Felde, fylkesledare i Sogn og Fjordane Bondelag.

Kjersti Hoff, chef för Småbrukarlaget, skulle föredra att antalet producenter ökade i nordvästra och norra Norge.
– Det handlar om politik och ekonomi. Under 20 år har jordbrukspolitiken förändrats mycket, säger Hoff.

– Det här är allvarligt. Det är en stor utmaning för landet att det inte investeras i Finnmark. Var bor människor och var använder vi våra naturresurser? Det är söderut i landet. Medan vi inte använder våra resurser i norr som vi borde. Den gångna sommaren har visat att det är en stor fördel att vi har ett land med olika klimat. Om det är torrt i östra Norge kan det gå bra med foderofling i norra Norge. Det är god beredskap att ha matproduktion över hela landet, säger Kjersti Hoff.

Läs mer
Bondebladet: Sterk reduksjon i saue­bønder i nord og nordvest ››
Översatt med Google ››

Bondebladet: Flere sauebønder rundt Oslo ››
Översatt med Google ››