16 miljoner kronor till ett bättre djurskydd

Nu tillförs länsstyrelserna ytterligare medel för arbete med djurskyddskontroller. Totalt rör det sig om 16 miljoner kronor.

Genom en extra satsning i tilläggsbudgeten ökar regeringen anslaget till länsstyrelserna med 11 miljoner kronor. 5 miljoner kronor omfördelas mellan länsstyrelserna.

Den 1 januari 2009 överfördes ansvaret för djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet var att ge ett kvalitetssäkrat och likvärdigt djurskydd i hela landet. Övergångskostnaderna för reformen har dock blivit större än tidigare beräknat. Syftet med tillskottet är att stärka djurskyddskontrollen vid samtliga länsstyrelser.

De djurtäta länen som har haft svårast att klara verksamheten kommer att tilldelas den största andelen av de tillförda resurserna.