Alla får som vaccineras mot blåtunga måste vara märkta

Inför årets vaccination är det viktigt att beställa örobrickor i god tid. Årets
vaccination mot blåtunga kommer att pågå under maj-september 2010.

Alla
lamm inom vaccinationsområdet kommer bli vaccinerade, även de som ska gå
till slakt.
Detta görs för att smittan inte ska få fäste hos
ovaccinerade lamm.


SE-märkning
obligatorisk, individmärkning önskvärd

Får som ska vaccineras måste vara märkta med SE-nummer.
Det är även bra om samtliga djur är märkta med individnummer innan
vaccinationen. Märkningen är till för att Jordbruksverket ska veta vilka
individer som blivit vaccinerade.

Har
du lamm utanför vaccinationsområdet ska de enligt reglerna ändå märkas
senast när de är sex månader. Djur som ska bli äldre än ett år ska
märkas med en öronbricka med individnummer i båda öronen.  

Tillfällig märkning ska ersättas senare
Det är Distriktsveterinärerna och Svenska
Vaccinationscentralen som ansvarar för vaccineringen av får. Om lammen
inte är märkta med individnummer vid vaccinionstillfället märker de
djuret med en tillfällig individuell märkning i form av en förpräglad
lila bricka. Observera att denna märkning inte är någon officiell
märkning. Det betyder att märkningen måste kompletteras med godkända
öronbrickor vid ett senare tillfälle om lammen blir äldre än ett år.
Även vid slakt måste djuren vara märkta med godkända SE-brickor.

Tänk på att beställa öronbrickor i god tid. Det kan ta
upp till tre veckor innan leverans.

Mer information
Märkning
av får och getter

Vaccinering
mot blåtunga- det här gäller

Beställning
av öronbrickor

Information
och bilder på märkningsutrustning för får och getter

Kontaktperson
Sophie Ankarcrona, registerenheten, tfn 036-15 61 56