FAO varnar för nya utbrott av mul- och klövsjuka

FAO uppmanar till ökad internationell övervakning av mul- och
klövsjuka* (FMD) efter de tre senaste utbrotten i Japan och Sydkorea.

”Vi är oroliga eftersom viruset brutit ut trots omfattande åtgärder
för biosäkerhet i de båda länderna. Särskilt med anledning av de senaste
svåra utbrotten av viruset som troligtvis också uppkom i östra Asien”,
säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth.

”Under de senaste nio åren har utbrott i Japan och Sydkorea, som
tidigare officiellt betecknats som FMD-fria länder, varit väldigt
sällsynta och därför är tre utbrott på fyra månader mycket oroväckande”,
fortsätter Lubroth.

”Vi måste ställa oss frågan om vi möjligtvis står inför en upprepning
av den världsomfattande katastrofala FMD-pandemin 2001 som spreds från
Japan och Sydkorea till Sydafrika, Storbritannien och Europa”, tillägger
Lubroth. 

Förluster för miljarder dollar
I Storbritannien 2001 orsakade mul- och klövsjukan förluster för 12
miljarder dollar inom jordbrukssektorn, boskapshandel och turism. Drygt 6
miljoner brittiska får och nötkreatur uppskattas ha slaktats för att
förhindra ytterligare spridning av sjukdomen.

Tidigare denna månad har Japans veterinärmedicinska myndighet
bekräftat ett utbrott av typen ”O” FMD, den vanligaste FMD i Asien där
smittan är endemisk. Sydkorea drabbades av den ovanligare typen ”A” FMD i
januari och har lidit av typen ”O” FMD-infektion sedan april.

Hittills har man i Japan tvingats slakta 385 bufflar, nötkreatur och
svin som en första åtgärd. I Sydkorea har mer än 3500 svin avlivats för
att förhindra vidare spridning av de hittills upptäckta fallen.

Höga kostnader för utbrotten

Ӏven ett litet utbrott i tidigare FMD-fritt land kan orsaka
förluster för miljoner dollar när globala marknader stängs och ökade
kontroller införs”, säger Lubroth.

Virusets väg har inte identifierats men experter säger att det är
möjligt att smittan uppstod genom foderkedjan, att svin har utfodrats
med smittat animaliefoder. Det är viktigt att förstå hur biosäkerhet kan
hanteras för att förhindra liknande händelser.

”Under dessa omständigheter måste vi betrakta det som att alla länder
befinner sig i riskzonen och en genomgång av förebyggande åtgärder och
insatser välkomnas”, säger Lubroth.

Utökad övervakning 

Stärkt biosäkerhet skulle sannolikt innebära en ny undersökning av
möjliga uppkomstvägar, åtgärder för att stärka kontrollen, öka
medvetenheten om mul- och klövsjuka från alla parter för att underlätta
en mer effektiv rapportering och införa hårdare kontroller vid hamnar
och flygplatser.

*Mul- och klövsjuka är en mycket smittsam sjukdom hos klövdjur så som
nötkreatur, får, getter och grisar. Viruset orsakar hög feber och
blåsor i djurets munhåla och mellan klövarna. Människor smittas inte av
viruset.

 

Läs mer om mul- och klövsjuka.