Svidknottsäsong startar fredag 28 maj

Jordbruksverket
har nu beslutat om att startdatum för svidknottsäsongen är fredag 28
maj.

Det innebär bland annat att djurägare inte längre får flytta
ovaccinerade djur fritt ut ur spärr- och restriktionsområdet för
blåtunga.

Svidknott är de insekter som sprider den smittsamma
djursjukdomen blåtunga och de har nu vaknat efter vinteruppehållet.

De nöt- och fårbesättningar som inte är korrekt vaccinerade får efter
startdatumet inte flyttas ut ur restriktionsområdena.

Djurägare kan läsa
reglerna om vaccinering och flyttförbud på jordbruksverkets hemsida. De
allra flesta besättningar inom spärr- och restriktionsområdet är fullt
vaccinerade mot blåtunga och kan även under knottsäsong flyttas utan
risk.

Det går att söka dispens från
förflyttningsförbudet hos Jordbruksverket. Men det ges endast om det
finns starka skäl. Djurägare som har frågor kan vända sig till
Jordbruksverkets kundtjänst 0771-223 223.

Mer information

Gällande
regler under svidknottsäsong

Blåtunga