22 % av allt får- och lammkött är ekologiskt

En jämförelse av slakten av får-och lamm med slakten av övriga djurslag visar att andelen ekologisk produktion är högst för får-och lamm.

22 % av får-och lammslakten var ekologisk år 2014. Slakten av får och lamm har ökat kontinuerligt mellan 2009 och 2014 och uppgick 2014 till drygt 1 100 ton. Mellan 2013 och 2014 ökade slakten med 7 %.

Totalt var 121 700 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2014. Det är en ökning med 78 % jämfört med 2009.

Hela artikeln och grafik
SJVs blogg Jordbruket i siffror: 22 % av allt får-och lammkött är ekologiskt ››