Reportage om SF på Elmia

Den svenska lammproduktionen går mot strömmen. Efterfrågan ökar och allt fler går från hobby till professionell verksamhet.

Förbundet fanns med på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Och det var i huvudsak positiva besked som lämnades från den här delen av näringen.
– Potentialen är stor, konstaterar Angelica Skarin som tillhör styrelsen i Svenska Fåravelsförbundet.

Hela artikeln
Elmia Lantbruk: Stor potential i svensk lammproduktion ››