De viktigaste nyheterna och ändringarna i jordbrukarstöden 2016

Inför SAM-ansökan 2016 finns det en del stödnyheter som kan vara bra att känna till. Gårdsstödet och förgröningsstödet är i stort sett oförändrat men det finns andra nyheter.

Hotade husdjursraser
För att söka ersättningen måste man vara registrerad djurhållare på det produktionsplatsnummer som anges i ansökan. Storleken på åtagandet är det antal djurenheter det söks utbetalning för första året.

Hela artikeln
Jordbruksverket: De viktigaste nyheterna och ändringarna i jordbrukarstöden ››