Heta baggar är årets julklapp?

veckobrev
23 oktober 2020 | Mycket händer nu, här kommer senaste nytt om semin, CODD, Lammriksdagen, möte mellan jordbruks- och forskarsvärlden, provning av tackkött med mera.
Idag hölls ett lammråd som SF bjudit in till för att diskutera hur branschen ska hantera och driva CODD-frågan, nu när ett nytt fall av sjukdomen har konstaterats i Sverige. Eftersom CODD inte klassas som epizooti, och då sjukdomen nu inte längre betraktas som ny i landet, kommer inte Jordbruksverket bistå med smittspårning eller ersättning. Deltog gjorde SF, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan, SDS och LRF Kött. Vi är alla överens om att en enad fårnäring måste agera tillsammans. Mest akut är smittspårning och information till landets fårägare. Vi kommer att bjuda in Jordbruksverket och slakten till ett möte kommande vecka.
Vid inköp av djur är det på grund av CODD nödvändigt att inspektera varje klöv noggrant. Se Gård & Djurhälsans uppdaterade rekommendationer.
Nu finns katalogen Seminbaggar 2020 i sin andra upplaga! Med bilder och information om alla baggar som erbjuds. Ett stort tack till seminverksamhetens sponsorer! Ni hittar även dem i katalogen.
Anna är på extra bra humör idag och har lovat att eftersläntrare får beställa semindoser till och med söndag kväll. Beställningssedel finns här.
Från seminsstaionen kom idag besked om att det tyvärr inte blir några doser efter Sindarve Blue Sky i år. Tusan också : ( Skulle han komma på bättre tankar nästa vecka, så kommer de doserna att fördelas nästa år.
Du som vill ha Seminkatalogen som glossigt glansigt magasin är välkommen att beställa av Britta. Priset för denna snygga katalogs premiärupplaga är 120 kr. Den skickas per brev, så ange din adress när du beställer och döp mailet till Seminkatalogen. Du får svar med ett swishnummer, och betalar alltså via swish. Vad tror ni, har seminkatalogen samlingspotential? Vi som i framtiden vill kunna nostalgitrippa och se tillbaka på baggarna som ligger bakom våra bästa tacklinjer, vi måste förstås satsa på en komplett samling ; )
I samma anda och veva vill vi gärna lösa frågan om Årets juklapp. Alla som är intresserade av väggkalandern Heta baggar 2021, räck upp en hand. Finns det intresse tar vi fram en riktigt snygg kalender med en naken seminbagge per månad, att njuta av hela nästa år. (Beställningarna har börjat strömma in innan vi har gått ut med frågan, så detta verkar vara något som världen saknat.)
Projektet Kollpålammen där Theo den Braver under året serverat oss tips och kunskap för att lyckas med lammen går mot sitt slut och det har varit ett sista avstämningsmöte under veckan. Projektet har fått mycket positiv respons och har nått ut brett. Det finns en önskan om fortsättning på projektet och att all fakta ska samlas och finnas tillgänglig även framöver. Theo ska titta på om och hur det kan lösas.
Både Får och Foder och Kollpålammen är nya grepp som faktiskt drogs i gång innan corona kom, med tanken att digital teknik kan användas för att nå ut till fler med kunskap och inspiration. Båda satsningarna har givit mersmak då det är tydligt att många fårbönder är intresserade av att nätverka, träffas och utbilda sig digitalt.
Nästa digitala träff blir Lammriksdagen den 7 november. Vi hade verkligen önskat att just Lammriksdagen kunde hållas som den planerade fysiska konferens i Tranås som var tänkt från början, men pandemin har tvingat oss att tänka om. Nu ses vi i stället via skärm kl 9–12 för att lyssna till och diskutera med inbjudna gäster. Detta är alltså inte ett envägs seminarium, de deltagare som vill får komma till tals. Digital meny finns här. Hoppas många vill och kan delta denna lördag! Inloggningslänk till mötet kommer att skickas ut via epost måndagen innan Lammriksdagen.
Ett ämne som kommer att tas upp under Lammriksdagen är den nya jordbrukspolitiken och CAP. Ni har säkert hört en hel del om detta i media under veckan. Nu pågår två parallella processer; förlängning av nuvarande CAP 2021-2022 och förberedelser för nästa CAP 2023-2027. I närtid är Jordbruksverkets förslag för sommaren 2020 att satsa på åtgärder som ska bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Nya miljöersättningar verkar bli ettåriga medan vallstöd, restaurering av betesmarker och skyddszoner stängs helt (dessa passar inte som ettåriga stöd). Regeringen kommer att avgöra, budgetpropositionen gav goda besked men det är oklart hur pengarna kommer att fördelas och tydligare besked kommer senare i år.
Några färska medialänkar om CAP-frågan

Järbo garn har gjort en, med deras mått mätt, liten batch garn av svensk ull (4,5 ton!) som de nu lanserar. De säger att eftersom infrastrukturen kring ullhanteringen i Sverige idag är så begränsad är det en utmaning att producera en förädlad produkt av svensk ull i denna skala. Men Järbo betonar att man på allvar vill lyfta frågan kring den svenska ullen, och göra en faktisk skillnad i att den tas omhand. Superkul! Vi har hjälpt Järbo att hitta lämplig ull och deras behov dök verkligen upp lägligt då flera ton ull som skulle gått till en annan kund blev osåld på grund av coronas verkningar.
jarbo_svensk_ull_20
Järbo satsar på svensk ull och vill om det är möjligt producera mycket mer garn av svensk ull. Foto Järbo
Köttråd under ledning av LRF hölls i måndags. Fokus var på aktuella forskningsområden för nöt, gris och lamm, forskningens strukturella och strategiska utmaningar samt vilka förändringar som behövs. Inledningsvis fick vi dragningar av forskningsinstitutionerna SLU och RISE samt av anslagsgivarna SLF och FORMAS. Detta följdes sedan upp med intensiva gruppdiskussioner.

  • Forskningsområden som identifierades som viktiga var bland andra hållbarhet/klimat, ekosystemtjänster, biodiversitet, underlättande av betesdrift, virtuella stängsel, vilt- och rovdjursproblematiken, antibiotika, köttkvalitet och digitalisering. Det finns att göra, om man säger så.
  • Vi från näringen betonade att lönsamhetsmål och livsmedelsstrategins intentioner måste genomsyra. När det gäller strukturer och arbetssätt behövs ett närmande till oss avnämare. Vi själva behöver nu ta ansvar att föreslå lämpliga personer till beredningsgrupper.
  • Hur forskningsresultat kommuniceras och når ut är också en stor fråga.
  • SLU/Formas lyfte möjligheter att tillskapa projektgrupper där näringen/branschorganisationer kan vara med och där det räcker att en person i gruppen är disputerad.
  • Det finns även möjlighete att undersöka mindre frågor som inte räcker till ett helt projekt genom studenters projekt- och examensarbeten.

Lantbrukspodden tar denna vecka upp ämnet klyftan mellan akademin och bonden, lyssna här.
Riksdomargruppen har haft möte för att stämma av och avrunda årets jobb. Bland annat diskuterades om det finns behov av ett tätare samarbete med arrangerande lokalföreningar och möjlighet till kontakt dem emellan för erfarenhetsutbyte. Att kunna presentera statistik över riksbedömningarnas resultat, utan att allt för mycket handpåläggning krävs, är något vi vill jobba med.
Möte idag som Gotlands Fåravelsförening tagit initiativ till på Gotlands Slagteri. Ni kanske har sett och hört att skinn från en hel dags produktion har förstörts, och mötet mellan producenter och slakteriet handlade om att hitta en modell för hur skadorna ska kunna ersättas relevant. Även frågan om ersättning av sönderdragna skinn, där standardersättningen som grundas på världsmarknadens och Scan Hides priser är på tok för låg för att ersätta bra pälsskinn, kommer att diskuteras och ses över. Det blir nästa vecka.
I onsdags hölls ett digitalt riksdagsseminarium om djurrättsaktivism som riksdagsledamöterna Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) bjudit in till. Att aktivister utsätter bönder och deras familjer för hot, trakasserier och inbrott blir allt vanligare. Väldigt få personer fälls för dessa brott, och de som har fällts har fått lindriga straff. Många anser nu att det måste hända något, att samhället måste ta ställning och skydda de som utsätts. Seminariets syfte var kunskapspåfyllnad och diskussion och många politiker hade glädjande nog kopplat upp sig till mötet. Anna som deltog rapporterar att det var ett möte med bra information som väl förmedlade bilden av hur detta drabbar bönder. Hon passade på att fråga Justitiedepartementets sakkunniga jurist om något kommer att göras åt att aktivister får mycket korta straff, och att de när de kommer ut direkt sätter igång med samma olagliga verksamhet. Vi fick inget klart svar, men alltid något att fått möjlighet att ställa frågan. Det finns en bra sammanfattning av mötet på LRFs hemsida.
Tycker du att det är för många och för krångliga regler runt fårhållningen? Lämna då dina förslag till förenklingar här. Bakom Enklare regler står LRF, Hushållningssällskapet, Växa och SLU, läs mer här.
Kommande torsdag hålls en workshop på Öland där fårkött av olika ålder kommer att provas och bedömas sensoriskt. Workshopen är fullbokad, men det finns chans att vara med och avnjuta den unika meny innehållande kött från äldre får/tackor som serveras på Hotell Borgholm samma kväll. Nästa chans blir på Slottsrestaurangen Kalmar fredagen den 13 november. Boka på respektive restaurang, på deras hemsidor finns meny och priser. Läs mer här.
Tipsar om ett webbinarie om ull som arrangeras av Länsstyrelsen Skåne den 10 november. En digital halvdag med inbjudna föreläsare som jobbar med ullhantering och vidareförädling av ull. Inspiration och kunskap om hur man kan ta tillvara ullen och hitta avsättning för olika typer av ull. Hämta inbjudan här.
Trevlig helg önskar SF!
hard2
Pappa har födelsedag + kreativ son som just har lärt sig hur Mig-svetsen fungerar = väldigt unik födelsedagspresent! Foto Einar de Wit
Lite nördfakta om fåret:
– Huvudet satt ursprungligen på hydraularmen på en gammal Ursus traktor från 70-talet.
– Öronen är trasiga knivar från en John-Deere slåtterkross. (Inklusive elektroniskt öronmärke.)
– Kroppen är en spiralfjäder från en Volvo XC 40.
– Ullen är en kombo av pickupfjädrar från en New Holland rundbalspress och ventilfjädrar från ovan nämnda Ursus.
dubbdackdags
I onsdags vaknade folk och fä på Hälla upp till en vit dag. Dags för vinterdäck. Foto Thomas Eriksson
hard
Ännu ett stenhårt får. Inte i klass med Einars, men en prydnad på västmanländsk trapp. Foto Britta Wendelius
hullkolligen
Hullbedömning inför baggsläpp. Foto Britta Wendelius
Sixten
Russhage Sixten möter semintackorna för synkning. Foto Anna Törnfelt
fredagsmys2
Nu blir det fredagsmys. Foto Britta Wendelius
Tycker du att det är för många grå får i veckobrevet? Bidra gärna med bild på andra får. Berätta vem fotografen är, denne måste vara tillfrågad, och något om fåren på bilden.
Sammanställt av AnnaSisy