3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser.

Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser.

Läs mer
Jordbruksverket: 3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser ››