Nya Zeeland: Ökad vaksamhet mot mikroftalmi behövs

I Nya Zeeland uppmanas fårbönder att öka vaksamheten mot den genetiska sjukdomen mikroftalmi, genom att endast köpa baggar från ackrediterade uppfödare. Detta för att inte föra in sjukdomen i sina besättningar.

Jon Hickford, professor i husdjursgenetik vid Lincoln University, har utvecklat en standard som hjälper Nya Zeelands lammindustri att testa anlag för mikroftalmi.
– Vi ser nu att några kommersiella besättningar testar positivt för mikroftalmi eftersom de har använt otestade eller icke-ackrediterade baggar. Bönder måste vara försiktigare. Tyvärr finns det en underrapportering av sjukdomen. Många bönder vet inte vad det är, och frekvensen är ofta så låg att man inte följer upp det.

Mikroftalmi finns främst hos texel och texel-korsningar. Sjukdomen kännetecknas av lamm med små eller inga ögon. Drabbade lamm är blinda. Hos texel styrs mikroftalmi av en enda gen, men två felaktiga eller muterade kopior av genen krävs för lammet att påverkas.

Testet är främst ett verktyg för att hitta bärare av genen, men en bärare behöver inte nödvändigtvis gallras ut, menar Hickford. Genom planering kan man se till att avkommor inte ärver två muterade gener.
– Testets syfte är att kunna lämna garantier i samband med livdjurshandel. Ackrediterade texel-uppfödare har inte sjukdomen i sin besättning, säger Hickford.

Hickford rekommenderar att uppfödare lägger tyngdpunkten på att testa avelsdjur, särskilt då baggar eftersom de har störst inverkan på en besättning. Men han varnar samtidigt mot fullständig utgallring av bärare, eftersom de kan ha för andra egenskaper med avelsvärde.

Hela artikeln
NZ Farmer: Sheep expert urges vigilance against genetic disease ››
Översatt med Google ››