Rovdjursvaka 2021

Den 17 september 2021 kl 18 vakar vi tillsammans över våra får i en gemensam manifestation tillsammans med kollegor i Europa!

Det kommer att vara samma upplägg som tidigare år, vi sitter själva eller i mindre grupper och vakar över våra djur. I Europa tänder förbönerna eldar eller grillen under sina vakor, anamma gärna den traditionen här också.

Material finns att hämta via länkarna nedan om journalister, vänner eller bekanta kommer med frågor. SF går ut med ett pressmeddelande och har några talespersoner runt om i landet som vi hänvisar till.

Vårt huvudbudskap är att svensk fårnäring har stor potential, att Sverige behöver en inhemsk matproduktion och att både den och biologisk mångfald hotas om vi inte kan bedriva fårskötsel på grund av en ohållbar rovdjurssituation. Vi kommer att belysa hur det är att leva i rovdjursland, och hur den press man upplever påverkar djurägarens vardag på kort och lång sikt.

Vad behöver förändras?

  • Näringen har inte råd att stå för de kostnader som statens djur förorsakar, det måste vi alla i samhället bekosta. Vi tar ansvar för våra djur inne i hagen, och då får staten ta ansvar för sina djur utanför.
  • De regeringsbeslut som är tagna måste följas, även på tjänstemannanivå.
  • SF kräver full ersättning vid skada och förebyggande åtgärder.
  • Vi vill påminna om beslutet ”… att bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.” och att ”att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada”.
  • Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande skador ska vägas in.
  • Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.

Rovdjursvaka på Facebook

För att öka gemenskapen bland oss som samtidigt vakar i hagarna, och för att ge en aning om hur många vi är, så har vi skapat ett event på SFs Facebooksida Rovdjursvaka 2021. Här är alla fårägare och de som sympatiserar med manifestationen välkomna att lägga in en bild och/eller en kort kommentar som ögonblicksbild från vaket i hagen.
Denna sida är inte avsedd för rovdjursdiskussion eller liknande utan enbart ett sätt att visa sitt deltagande i manifestationen. Alla inlägg stridande mot sidans regler kommer att raderas.

Väl mött i fårhagarna!

Informationsmaterial

Talespunkter/Q&A
Detta tycker SF om rovdjursförvaltningen
Bild som samlar fakta om RAS. Vad kostar det? Kan vi stänga in alla Sveriges får med RAS?
Stängsel till får – vad säger lagen och vad kostar det?
Om fårägares möjligheter att skydda sina djur från rovdjur
Jaktförordningens paragraf 28
Lamm i Sverige – kalla fakta om lammproduktionens möjligheter och svårigheter i A4-format
Fakta om svenska får och lamm
Råd vid mediakontakter
Viltskadecenters publikationer
Färsk forskningsrapport: Att leva nära stora rovdjur, RAPPORT 7005 från Naturvårdsverket

Kontakt

Gudrun Haglund-Eriksson
0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Rovdjursvaka 2020 i Hällestad i Östergötland. Jonas Karlsson SF, Ann Hägge-Nilsson från LRF, Björn Johansson från Östgötalamm, reporter från Norrköpings tidningar, mfl var på plats. Gör som de, tänd en brasa eller grill och lägg en upp en bild i Facebookevenemanget. Nu gör vi gemensam sak med våra kollegor i Europa!