Redan midvinter

17 december 2021 | Nya CAP har tagit ett steg närmare under veckan och vi söker någon som kan jobba med ekonomi på vårt kansli. Gärna en fårbonde, men det är inget krav.

Vi söker en redovisningsassistent till vårt kansli. Kan det vara något för dig eller någon du känner? Uppdraget består av fakturering och kundkontakt med medlemmar och Elitlammanvändare, i samarbete med SFs kassör Anna Törnfelt, ekonomibyrån och teamet som jobbar med Elitlamm. Vi ser gärna att vår nya kansliresurs är fårägare och lika intresserad av får och branschens frågor som vi är. Läs mer här!

LRF har haft ett möte med de olika näringsgrenarna om regler runt anläggningar och ”underanläggningar”. Ett förslag från LRF och näringarna har skickats till Jordbruksverket i dag. Det handlar om att minska administrationen när man betar egna beten med sina egen djur. Vi hoppas på bra dialog med Jordbruksverket i frågan, och att förslaget går igenom.

Regeringen skickade igår ut ett pressmeddelande om sitt förslag till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken under perioden 2023-2027, alltså hur Sveriges ”nya CAP” ska se ut. Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i Sveriges landsbygder under samma period. Nästa steg är att den strategiska planen ska godkännas av kommissionen och avsikten är att stöd och ersättningar kommer att vara möjliga att söka från 2023.

Delar av den strategiska planen som påverkar fårgårdar är exempelvis:

  • Antal får per djurenhet höjs till 0,2.
  • Högre ersättning för bete på naturbetesmarker, både med allmänna och särskilda värden.
  • Djurvälfärdsersättningen höjs med 50 kr.
  • Gårdsstödet sänks.
  • Vallstödet som idag finns i området utanför kompensationsstödsområdet tas bort.
  • Höjd budget för investeringsstöd.
  • Fäbodstöd och stöd för utrotningshotade husdjursraser blir kvar.
  • Cirka 800 mkr/år flyttas utanför CAP men ingår i femårig satsning som ska användas till bredband, rovdjursavvisande stängsel, myrslåttermarker, restaurering av naturbetesmarker med mera. Exakt fördelning av dessa 800 mkr kommer att framgå av budgetpropositionen i höst.

Stiftelsen Svensk Fårforskning utlyste i våras medel till forskningsprojekt inom temat ”Hållbarhet, hälsa och ekonomi inom svensk lammproduktion”. Två projektansökningar kom in, men inget av projekten har kunnat få finansiering i denna runda. Det ena projektet handlar om anaplasmos, ett bra projekt men i nuvarande form för stort för denna utlysning. Det andra projektet om semin och frysning av baggsperma, men detta projekt bedömdes inte vara vad svensk semin behöver idag för att växa.

Beslut om den kommande licensjakten på lodjur som startar den 1 mars 2022 togs av berörda länsstyrelser under veckan. Svensk Jakt listar besluten efter hand som de finns tillgängliga.

Seminverksamheten och Magnus Håård hälsar att nu när semineringarna är klara ska kvävekärlen tas om hand. Hyrda kärl ska returneras till: Torans Fårgård, Öglunda Toran, 532 91 Axvall. På Toran droppar det in kärl nästan varje dag, men ännu saknas det några. Är hyrkärlet inte redan returnerat, boka retur omedelbart.

Tömda kärl på vädring. Foto Magnus Håård

Ni som har egna kärl, som inte kommer att hållas kvävefyllda för lagring av strån, ska torka ur kärlen så att det inte bildas mögel i dem. Töm kärlet på kväve, och ta ur propp och kanistrar.

Flera lokalföreningar har frågat efter aktuell medlemslista, nu när valberedningarna börjat jobba inför kommande årsmöten. Funktionärer som behöver aktuella medlemslistor, kontakta Britta så ordnar hon det!

Underlag till funktionärsrapporterna kommer att skickas ut efter nyår. Dessa går ut till ordförande och sekreterare, håll utkik i era inkorgar efter helgerna. Det är viktigt att ni fyller i er funktionärsrapport och returnerar omgående när årsmöte har hållits, den ligger till grund för att uppdatera kontaktuppgifter på hemsidan och i medlemsregistret, samt att rätt personer får inbjudan och information inför SFs årsstämma.

Årsstämman som hålls i maj kommer att arrangeras av Östgötalamm. Motioner till stämman är välkomna, skickas till styrelsen senast den 1 april.

På grund av sjukfrånvaro i bokbinderiet gick Fårskötsel iväg en dag senare än planerat, men vi hoppas att de flesta hunnit få den idag. Om inte ska den dyka upp i början av nästa vecka.

Intressant läsning på ingång. Foto Britta Wendelius

Behöver ni i lokalföreningarna provexemplar av Fårskötsel att använda vid värvning av nya medlemmar? Vi har ett lager av ”gamla nummer” som gärna får komma till användning, kontakta Britta.

I vår enkla ”webbshop” finns trycksaker och böcker som kan beställas, t ex om man behöver en ny Fårfickbok inför 2022.

Facebookgruppen Får och Foder som startades i samband med föreläsningsserien som hölls under 2020 är fortfarande aktiv och växande. Där kan du läsa om och dela med dig av foderrelaterade funderingar. Välkommen att gå med i gruppen!

Vad gör det att snön faller, vinden viner och våren är långt borta när man har foder på lager? Foto Britta Wendelius

Dagens lucka i SFs julkalender är en broschyr från Jordbruksverket om naturbetesmarker som resurs för får- och lammproduktion.

Om en vecka är det julafton 🎄🕯️🎁 så planen är att nästa vecka sätta ihop ett kort veckobrev som kommer på torsdag.

En fin fjärde advent önskar SF!

Herden Harry vakar över sina ullfår och önskar er alla en god advent. Handdockor skapade av dockmakare Cicki Taube. Foto Britta Wendelius

Sortering av de höstfödda lammen. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Dagtid är vilotid för boskapsvaktare. Perfekt väder enligt hundarna, sol och 7 minusgrader. Foto Ulf Ekholm

En svag decembersol som knappt hinner upp över trädtopparna innan den går ner igen. Men på tisdag vänder det! Foto Gudrun Haglund Eriksson

Sammanställt av AnnaSisy