36 % av intäkterna vid specialiserade fårföretag kommer från stöd och ersättningar

Jordbruket i siffror har utifrån en ny statistikrapport tittat på hur intäkterna fördelar sig mellan olika driftsgrenar och dessutom sambearbetat stöden till jordbruket. Läs här, där finns också intressant grafik.

25 % av produktionsvärdet i jordbruket skapas av specialiserade mjölkföretag

  • Företag specialiserade på mjölkkor skapade knappt 14,7 miljarder kronor av de producerade jordbruksvarornas värde år 2020. Sammantaget skapades en fjärdedel av värdet från produktion av jordbruksvaror av de cirka 2 600 företag som finns i denna grupp.
  • För grupperna Köttdjur och Får är värdet av vegetabilieproduktionen (främst produktion av eget foder) nästan lika stor som värdet av djur.
  • För grisföretag däremot kommer nästan hela intäkten från djur.

För småbruk och specialiserad fårskötsel är stöd och ersättningar viktiga för företagets intäkter

Stödens andel är störst för Småbruk där 46 % av summan av värdet av jordbruksvaror och stöd utgörs av stöd. Motsvarande andel för driftsinriktningen Får är 36 % och för Köttdjur 31 %.

Grafik Jordbruksverket