Julkalender lucka 22

22 december: Teknik för etablering av vall

Foto Elof Nilsson