Även gotländska schmallenberg-prover fria

Två av de tre prov som lämnats in för analys hos SVA är klara och visar att lammungarna var fria från smitta.