Schmallenberg-fallen minskar

Källa: Lantbruk & Skogsland
Spridningen av Schmallenberg-viruset är på väg att mattas av i Tyskland. Antalet fall av insjuknade djur har minskat väsentligt den senaste tiden. De flesta djur som insjuknat i Schmallenberg-viruset i Tyskland har hittills varit får, därefter nötdjur och getter.