Schmallenberg kvalar inte in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner

I veckan läste jag en artikel på Lantbruk & Skogsland om att Schmallenberg-viruset i praktiken är ofarligt för nötkreatur och därför inte kvalar in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner för djurslag som kan drabbats av sjukdomen.

Jag frågar Jordbruksverket om det betyder att vi kommer att importera Schmallenberg via nötkreatur, och om det riskerar att slå hårt mot får- och getter.

Kristina Mieziewska, veterinärinspektör på Jordbruksverket svarar:
”Artikeln är ofullständig. Får, getter och nötkreatur drabbas vad vi vet på samma sätt. På nötkreatur så har men sett en övergående sjukdom på några dagar med feber och ev diarre, sedan blir de friska. På får och getter har man inte sett några tydliga sjukdoms tecken. Det ser ut som den stora påverkan på djuren är om dräktiga djur, både nötkreatur får och getter, blir smittade med viruset under en viss period av tidig dräktighet. Då kan fostret drabbas av missbildningar. Detta är vad man vet om sjukdomen såhär långt.

Vi har en övervakning i Sverige för SBV och kommer att meddela om vi hittar sjukdomen här. Den sprids med svidknott och har isåfall sannolikt blåst över från kontinenten, ev via Danmark. Sjukdomen är inte reglerad i någon lagstiftning och kommer sannolikt inte att bli det om inget ytterligare uppkommer, pga att den inte drabbar djuren så hårt jämfört med vissa andra sjukdomar. Det finns dessutom inget vaccin eller annat som kan användas för att bekämpa sjukdomen.

Jordbruksverket håller uppsikt över införslar av djur och kan bekosta provtagning för viruset på dessa djur då de ingår i övervakningen för SBV.”

Länk till Jordbruksverkets information om Schmallenberg finns i Kunskapsbasen ››