Haft aktivister på gården?

Källa: LRF
Rapportering av aktivisters aktiviteter

Som ytterligare steg i arbetet med att bevaka frågan om djurrättsaktivisterna kommer LRF att sammanställa iakttagelser som görs på djurgårdar. De rapporter som kommer in kommer att löpande skickas över till en företrädare inom Polisen som arbetar med grupper som denna. Vi kommer på detta sätt att kunna följa upp dessa aktivister på ett mer uthålligt sätt. Vi får också inom näringen en bättre överblick.

När det finns indikationer på att aktivisterna varit på gårdar eller på annat sätt varit aktiva ute i bygderna önskar vi få in kortfattade uppgifter om:

  • Aktioner/händelse med tid o plats
  • Iakttagelser om personer o fordon, foto om sådant finns
  • Kontaktpersoner på dem som gjort iakttagelser

En "tydlig känsla" från berörd djurägare att någon varit på besök är tillräckligt.

Uppgifterna sänds till Ulf Johansson som är ställföreträdande beredskaps-ansvarig på LRF: ulf.johansson@lrf.se

Notera att vi önskar uppgifter från ursprunglig källa inte andrahandsuppgifter eller rykten.

Akuta händelser skall alltid rapporteras till 112. Vi kan dock vid behov via denna kanal förmedla kontakter med polisen ute i landet, om ni inte känner att ni når fram lokalt/regionalt.

Du kan som tidigare vid behov alltid ta kontakt med Din LRF region. Kontaktuppgifter se www.lrf.se.

Arne Gustavsson
Organisationssamordning/Enhetschef
Lantbrukarnas Riksförbund