Alla är här

Fårraserna presenteras varje dag kl 11.00 och 15.00 av Per Arne Ytterbring.

Foto Gudrun Haglund Eriksson