Samlade föreskrifter för förvaltning av de stora rovdjuren

Den 15 november träder Naturvårdsverkets nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur i kraft. Föreskrifterna ska bidra till en tydlig och förutsägbar viltförvaltning i enlighet med Strategi för svensk viltförvaltning för 2022–2029 och lämnar ett större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur åt länsstyrelserna i samverkan.

Vad innebär förordningsändringarna?

  • Det kommer inte längre fastställas några länsvisa miniminivåer för varg. Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket endast att fastställa miniminivå för förekomsten av varg i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena. För björn, järv och lo sker ingen ändring i detta avseende.
  • För samverkan mellan länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde finns särskilda samverkansråd inrättade. I förordningen har det nu förtydligats att de tre samverkansråden ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren.
  • Förslag till miniminivåer som lämnas från samverkansråden till Naturvårdsverket får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna försvåras.

Läs mer om de nya föreskrifterna och viktiga förändringar de medför på Naturvårdsverkets hemsida.