Alnarps Lamm och Fårdag 2022

Arbeta smart och tänk på ekonomin!

Alnarp bjuder in till digitala seminarier och workshops den 28 april kl. 18-21

Får och lammproducenter har en viktig roll i det svenska lantbruket. Ser vi enbart till konsumtion, produktion och import av lammkött finns det stor potential att öka svensk lammproduktion. En långsiktigt hållbar produktion behöver genomtänkt management och ekonomi, vilket kommer ligga i fokus för Alnarps lamm och fårdag 2022.

Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Arrangör: Inst. Biosystem & teknologi (BT) – SLU, SLU Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne & Skånes fårintressenter
Pris: gratis
Program och anmälan: Via SLUs hemsida.