Analyser tyder på att mjältbrand kommer från samma smittkälla

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har analyserat DNA från nio av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid Omberg och resultatet visar på att det sannolikt rör sig om en och samma ursprungskälla.

Arbetet med att vaccinera djur pågår som planerat och två tredjedelar av alla djur är nu vaccinerade.

Varje dag omkring klockan 9.30 uppdaterar Jordbruksverket en tabell på sin webbplats där antalet djur som dött i mjältbrand framgår.

Smittskyddsarbetet med anledning av mjältbrandsfallen vid Omberg sker i samarbete mellan flera olika myndigheter, Länsstyrelsen i Östergötland, Ödeshögs kommun och flera aktörer inom näringen.

Läs mer
Jordbruksverket: Analyser tyder på att mjältbrand kommer från samma smittkälla ››