Sverige är officiellt friförklarat från scrapie!

Sveriges ansökan om försumbar risk för den smittsamma och dödliga får- och getsjukdomen klassisk scrapie har nu officiellt godkänts av EU.

Det innebär bland annat att det nu åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina djur till andra EU-länder.

Beslutet börjar gälla från och med den 8 september.

– Detta är ett glädjande besked som också är efterlängtat av flera får- och getägare, säger Kristina Mieziewska, enheten för idisslare och gris. Beslutet om försumbar risk gör intygsreglerna enklare och det finns inte längre ett behov av att kontrollera enskilda besättningars scrapiestatus vid utförsel av får och getter.
Fortsatt stränga intygskrav vid import av får och get

Sverige har under lång tid haft stränga intygskrav vid import av får och getter vilket har medverkat till att sjukdomen inte finns i landet. Klassisk scrapie har endast påvisats vid ett tillfälle i Sverige, det var 1986.

– Scrapie är en svår och plågsam sjukdom för de djur som drabbas och den är också svår att bekämpa då det tar flera år innan ett smittat djur blir sjukt, säger Kristina Mieziewska. Därför är kraven också fortsättningsvis höga på får- och getbesättningar vars djur ska till Sverige.

Av EU länderna är det bara Österrike och Finland som hittills har samma officiella status som Sverige.

Anledningen till att Sverige under 2014 ansökte om en nationell friförklaring för klassisk scrapie beror på att EUs regler om sjukdomen hade ändrats. Det är Jordbruksverket som ansvarar för Sveriges officiella kontrollprogram enligt de nya EU-reglerna för scrapie.

Jordbruksverket: Mer om scrapie ››