Saneringsarbetet efter mjältbranden snart klart

Snart är arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig helt färdigt.

Vaccinationerna fortsätter som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.

Läs mer
Jordbruksverket: Saneringsarbetet efter mjältbranden snart klart ››