Nytt verktyg i kampen mot fotröta på får

Ett nytt test som snabbt och säkert identifierar virulenta stammar av fotrötebakterier, utan att bakterier måste odlas, har utvecklats vid SVA. Testet har direkt kommit till användning inom kontrollprogrammet Klövkontrollen.

Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som ger omfattande skador på klövarna på drabbade djur och orsakar både lidande och ekonomiska förluster. Utbrott av fotröta riskerar att bli vanligare hos svenska får i framtiden bland annat på grund av klimatförändringar och genom ökad handel med djur mellan länder. Den ekologiska djurhållningens krav på utevistelse även vintertid kan också leda till ökad mottaglighet för fotröta.

Tidig upptäckt avgörande
Fotröta orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen kan uppträda med varierande svårighetsgrad, huvudsakligen beroende på bakteriestammens virulens, det vill säga i hur hög grad den kan framkalla sjukdom.

Metoden används redan i Klövkontrollen
Den nya metoden visade sig vara mycket säker, både för att upptäcka smittan och identifiera godartade respektive aggressiva bakterier. Poolning av prover, i grupper om fem, visade ingen eller försumbar skillnad i känslighet.

Resultaten av forskningen har publicerats vetenskapligt. Sara Frosth kom under arbetet i kontakt med forskare i andra länder och hennes metod används nu i ett brittiskt forskningsprojekt. I december disputerar Sara Frosth själv på sin forskning om fotröta på får.

Hela artikeln
Lantbruksforskning: Nytt verktyg i kampen mot fotröta på får ››