Analysföretag slår sig samman

Företagen Eurofins Lantbruk och BLGG AgroXpertus slår sig samman i en fusion för att gemensamt skapa Eurofins Agro Testing Sweden AB.

För att utveckla och förbättra kvaliteten samarbetar företaget med såväl akademin, rådgivarorganisationer samt i nationella nätverk.

Jordbruksaktuellt: Analysföretag slår sig samman ››