Lammsläpp i Värmland

Lördagen den 14/5 kl. 10.00 – 13.00 på Finnbråtens gård, Karlstad.

Läs mer på distriktets sida ››