Andelen lamm som slaktas på försommaren ökar

Fårsektorn har vuxit och antalet får har ökat de senaste åren. Det innebär att det slaktades ungefär 60 000 fler lamm per år under den senaste femårsperioden än det gjorde under perioden 1995-1999.

Läs mer
Jordbruket i siffror: Andelen lamm som slaktas på försommaren ökar ››