Frågor och svar om scrapie

Jordbruksverket har en sida med frågor och svar om scrapie, och om hur kadaverhantering och förändrade kostnader för denna hänger samman med vår nyvunna scrapiestatus.

Surfa dit för att få svar på frågor som:

  • Vad innebär statusen för klassisk Scrapie ”försumbar risk”?
  • Hur vanligt är det med klassisk Scrapie i andra länder?
  • Hur många andra länder har försumbar risk?
  • Vad innebär den nya statusen ”försumbar risk” för den enskilde fårägaren?
  • Hur stor har kostnaderna varit för kontrollprogrammet per år?
  • Varför måste man lämna döda djur för hantering?
  • Vem kommer att bekosta den provtagning som fortsättningsvis kommer att ske?
  • Varför skiljer sig kostnaden mellan att lämna får och lamm?
  • Hur kan jag som får, resp. lammägare sänka kostnaderna för hanteringen/destruktionen av mina döda djur?

Dessa frågor och många fler besvaras här
Jordbruksverket: Frågor och svar om scrapie ››

Alla artiklar om scrapie på SFs hemsida här ››