Sökresultat för: scrapie

21 jan 2017

Frågor och svar om scrapie

Jordbruksverket har en sida med frågor och svar om scrapie, och om hur kadaverhantering och förändrade kostnader för denna hänger samman med vår nyvunna scrapiestatus. Surfa dit för att få svar på frågor som: Vad innebär statusen för klassisk Scrapie ”försumbar risk”? Hur vanligt är det med klassisk Scrapie i andra länder? Hur många andra […]


Gå till  Frågor och svar om scrapie
21 jan 2017

Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98)

Via SVA


Gå till  Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98)
20 dec 2016

Provtagning av scrapie trappas ner vilket får konsekvenser för kadaverhanteringen

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen. […]


Gå till  Provtagning av scrapie trappas ner vilket får konsekvenser för kadaverhanteringen
23 nov 2016

Sverige scrapiefritt – många vill exportera

Efter att Sverige i september officiellt blev friförklarat från den dödliga får- och getsjukdomen scrapie är det en betydligare enklare process att sälja djur och semin till andra EU-länder. På fredag går tre baggar till Danmark. Beslutet om en försumbar risk för scrapie i landet gör intygsreglerna enklare – det är inte längre nödvändigt att […]


Gå till  Sverige scrapiefritt – många vill exportera
15 nov 2016

Friförklarat från scrapie

Artikel


Gå till  Friförklarat från scrapie
25 aug 2016

Sverige är officiellt friförklarat från scrapie!

Sveriges ansökan om försumbar risk för den smittsamma och dödliga får- och getsjukdomen klassisk scrapie har nu officiellt godkänts av EU. Det innebär bland annat att det nu åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina djur till andra EU-länder. Beslutet börjar gälla från och med den 8 september. – Detta är ett […]


Gå till  Sverige är officiellt friförklarat från scrapie!
17 feb 2015

Island: Närmare 500 får avlivas efter scrapie-smitta

För första gången sedan 2010 har scrapie-smitta upptäckts bland isländska får. Smittan har påträffats i två prover från gården Neðra Vatnshorn utanför Hvammstangi. På gården finns närmare 500 får som nu kommer att avlivas. Inga får kommer därefter att få hållas på Neðra Vatnshorn på minst två år. Islandsboggen: Närmare 500 får avlivas efter scrapie-smitta


Gå till  Island: Närmare 500 får avlivas efter scrapie-smitta
17 dec 2014

Scrapie kan smitta människor

Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein. Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga […]


Gå till  Scrapie kan smitta människor
31 aug 2010

Genotypning av baggar på auktionerna (scrapie)

Artikel


Gå till  Genotypning av baggar på auktionerna (scrapie)
18 jun 2005

Varför är vi så rädda för scrapie och Nor 98?

Artikel


Gå till  Varför är vi så rädda för scrapie och Nor 98?