Presentationer från InterNorden 2022

InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer m fl fårintresserade. Vartannat år hålls en konferens i något av medlemsländerna, i år var det Sveriges tur och konferensen hölls i Skövde i augusti. Nedan finns föredragshållarnas presentationer.

Presentationer

Klicka på rubrikerna för att öppna presentationerna.

Det kan vara svårt att förstå presentationerna när man inte hör den muntliga delen av presentationen, men vill man veta mer eller har frågor går det bra att kontakta respektive föreläsare.

Methane emission measurements in Norwegian sheep and goats
Lars Erik Wallin, NSG

Emission of climate gasses from lamb production – 9 Danish case studies
Kirstine Flintholm Jørgensen, Team Fårerådgivning

Assessing farms for greenhouse gas emissions in the UK
Liz Genever

Lamb meat quality in Sweden and Iceland
Elin Stenberg, SLU

Genes coupled to wool colour
Anna Johansson, SLU

Seasonal breeding in Icelandic sheep and the scope for increased lambing frequency
Ólafur Dýrmundsson

Sensing the worms
Niclas Högberg, SLU

Sheep production – status in Finland
Milla Alanco-Ollqvist, ProAgria

Sheep farming in Denmark
Kirstine Flintholm Jørgensen, Team Fårerådgivning

Icelandic sheep production
Eyjólfur Ingvi Bjarnason, RML

Sheep and goat production in Norway
Lars Erik Wallin, NSG

Sheep production in the Faroe Islands status 2022
Jens Ivan i Gerðinum, Bunaðarstovan

Sheep production – status in Sweden
Anna Törnfelt, Svenska Fåravelsförbundet

Sheep farming in Greenland
Aqqalooraq Frederiksen

Lammlyftet – a Swedish standard for lamb meat quality
Karatina Arvidsson Segerkvist, SLU

The effect of temperature on production traits of sheep and breeding for better heat resistance
Marja-Liisa Sevón-Aimonen, Luke; Kaie Ahlskog, Proagria

Genotyping sheep for scrapie resistance
Eyjólfur Ingvi Bjarnason, RML

Sheep welfare concerns in the UK and activity
Liz Genever

Mastitis and parasites in sheep in Sweden
Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan

Lammasmaailma’s Herd Health Program and Grazing Plan
Johanna Rautiainen, Lammasmaailma

How to handle 1000 ewes
Tomas Olsson, Norrby gård

Posters

Sheep breeding in Finland
Marjo Simpanen, Finnish Sheep Breeders Association

Improved carcass and meat quality by using CT X-ray and ultrasonic measurements
Katarina Arvidsson Segerkvist, Gun Bernes, Mårten Hetta, Swedish University of Agricultural Sciences; Lars Hansson, Luleå Technical University

Lamb survival in highly fertile Finnsheep and best practices in Finland
Marja-Liisa Sevón Aimonen, Luke, S Eklund, ProAgria, S Alamikkotervo, University of Helsinki, Kaie Ahlskog, Proagria

BorealSheep – Sustainable silvopasture systems in the boreal forest for sheep production, forestry and multipurpose values
Morten Tofastrud, Tuulikki Rooke, Cecilie Dyngeland, Inland Norway University of Applied Sciences

Strategies and profitability in rearing lambs with milk replacer
Annelie Carlsson, Annika Arnesson, Swedish University of Agricultural Sciences

Några smakprov

Översta bilden är från Liz Genevers presentation Sheep welfare concerns in the UK and activity

Bilden ovan från Lars Erik Wallins presentation Methane emission measurements in Norwegian sheep and goats

Två bilder ovan ur Icelandic sheep production av Eyjólfur Ingvi Bjarnason

Från postern Sheep breeding in Finland

Postern Strategies and profitability in rearing lambs with milk replacer