Anne och Karl Dufwa, Linds gård, Askersund

Nominerade av Örebro Läns Fåravelsförening

ÖrebroFoto

Foto Anders Kronborg

Kalle tog över sin morfars gård -96, då var den väldigt nedsliten, förfallen och omodern. De första fåren 10 finulltackor inskaffades för att restaurera gamla beten i direkt anslutning till gården. Den gamla koladugården rymde ca 80 tackor, där lades grunden till den ca 500 tackor stora besättning som finns idag.

Karl är utbildad lantmästare, han har utbildning, kundskap, klurighet, drivkraft och ekonomiskt tänk. Han har byggt upp både fårhus 2006 och verkstad 2011 efter en brand 2010. Detta i egen regi och tänk, allt från gräva grunden, armeringar och gjutit väggar till färdig inredning. I dag har företaget fem ben att stå på: fåruppfödning, entreprenadverksamhet, växtodling, skog, egen Sibylla-restaurang vid rondellen i Askersund som Karl själv varit byggherre för och nu hyr ut till andra som driver verksamheten. Sedan 2010 är Anne hemma på heltid och har huvudansvaret för djuren. Paret brukar 150 ha åker, 120 ha bete samt 180 ha skog.

Linds Gård på Facebook ››

Motivering:
Ett lantbruks- och fårföretag som byggts upp från grunden, de har byggt fårhus och övriga byggnader i egen regi och efter egna ritningar. I dag driver de en framstående produktionsbesättning med 500 tackor och bra avkastning, och de är lyhörda vad marknaden efterfrågar. Produktionen är helt inriktad på köttuppfödning. Betesmarkerna är spridda i södra Närke där de betar egna och andras marker. Man hyr ut sinlagda tackor för att sköta naturvård åt andra markägare, som även får sköta den dagliga tillsynen.