Tomas och Anna Olsson, Norrby Gård, Kungsör

Nominerade av Västmanlands Fåravelsförening


Tomas och Anna hälsar via selfie i vårsolen.

Norrby gård är en modern fårgård i Mälardalen, med intensiv lammproduktion i kombination med extensiv naturvård. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i Norrby Gårds framgångskoncept. På 180 hektar åkermark odlar de vall och spannmål, både till vinterfoder åt djuren men även för försäljning. De har också 150 hektar naturbeten.

I 25 år har de arbetat med lammproduktion, men de senaste fem åren har de utvecklat miljöarbetet och föder nu upp lammen på gräs. Anna och Tomas Olsson föder upp 1 500 slaktlamm varje år på Norrby gård i Torpa utanför Kungsör. De rekryterar och säljer även avelsdjur inom raserna Dorset och Texel.

Hemsida ›› | Instagram ››

Motivering:
Anna och Tomas Olsson är mycket generösa med att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Norrby Gård bjuder ofta in såväl branschens olika aktörer och andra fårägare för erfarenhetsutbyte.

Norrby Gård arbetar målinriktad med miljöarbetet i fokus, och för att skapa lönsamhet i alla led inom fårhållningen. Norrby Gård har mycket förtjänstfullt engagerat sig i arbetet med att ge ull ett värde. De har aktivt deltagit i att utveckla och driva på projektet med att ta till vara ull från korsningsfår.

Anna och Tomas Olsson delar med sig av sin kunskap och uppmuntrar såväl nya som erfarna fårägare att ta del av nya rön och idéer. De utvecklar ständigt sin egen kunskap och verksamhet genom att besöka och studera hur man arbetar i världens stora fårländer, men jobbar även nära svenska lammrådgivare. Anna och Tomas Olsson har alltid velat ligga i framkant och utveckla sin verksamhet. Norrby Gårds aktiva miljöarbete belönades med HKScans Miljöpris till Leverantör år 2018.