Antal sysselsatta i jordbruket fortsätter att minska

Källa pressmeddelande från Jordbruksverket

  • Antalet män och kvinnor som är sysselsatta inom jordbruk minskade med 4 respektive 1 procent år 2020 jämfört med 2016.
  • Andelen sysselsatta kvinnor inom jordbruk har ökat till 43 procent 2020, jämfört med 35 procent 2005.
  • 37 procent av företagarna i enskilda företag 2020 var äldre än 65 år. För 2016 var motsvarande siffra 34 procent.

Läs mer i statistikrapporten Sysselsättning i jordbruket 2020.