Viltskadestatistik 2020

I rapporten redovisas de skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda, och bidrag som länsstyrelserna har registrerat.

I delområde Tamdjur redovisas bidrag till åtgärder som syftar till att förebygga skador av fredat vilt på tamdjur samt skador på tamdjur och beviljade ersättningar för dessa. Statistiken omfattar andra tamdjur än ren.

Rapport från SLU Viltskadecenter.