Antalet får på Island blir färre

Källa Jordbruksktuellt
De senaste 40 åren har antalet får halverats på Island, från nästan 828 000 får år 1980 till drygt 401 000 förra året. Att brytpunkten närmar sig där antalet människor som bor på Island, i dag runt 360 000, kommer vara fler än antalet får är historiskt. Det visar siffror från isländska statistikmyndigheten, rapporterar Ekot Sveriges Radio.

På grund av minskad export, en osäker inhemsk marknad och sänkta priser är det svårt att klara sig på enbart fårproduktion vilket gör att många precis som Jóhannes också har ett jobb vid sidan av, skriver radion.

Den kraftiga minskningen av antalet får riskerar ge en obalans i naturen. Med minskad obetad mark trivs många djur sämre och risken för bränder ökar.