Fascinerande fakta om får-företag åren 1970-2020

Källa och grafik Jordbruksverket
Färsk statistik om svenska fårföretag, läs inlägget på Jordbruket i siffror där mer detaljerad statistik redovisas och grafik visar utvecklingen.

Mellan åren 2016 och 2020 har antalet företag med får och antalet får minskat

Sedan 2013 har antalet fårbesättningar minskat. I de allra största grupperna så ökade antalet fram till och med år 2016, för att därefter minska. Undantaget är gruppen 300-399 tackor och baggar där antalet besättningar började minska redan mellan åren 2013 och 2016.

Statistiken visar att mellan åren 2016 och 2020 har antalet företag som har många tackor och baggar minskat:

  • för besättningsstorleken 50-99 tackor och baggar så har antalet företag minskat med 31 företag från 749 företag till 718 företag.
  • för besättningsstorleken 100-199 tackor och baggar så har antalet företag minskat med 22 företag från 369 företag till 347 företag.
  • för besättningsstorleken 200- tackor och baggar så har antalet företag minskat med 10 företag från 174 företag till 164 företag.

1 % av företagen sköter 14 % av fåren år 2020

De 1 % största företagen, det vill säga de 76 företag som har besättningar med minst 300 tackor och baggar sköter 14 % av fåren år 2020.

28 % av företagen finns i storleksgruppen 1-9 tackor och baggar, samtidigt som 5 % av fåren finns i den gruppen.

Det mittersta företaget har 16 tackor och baggar

Medianvärdet var 16 tackor och baggar år 2020, att jämföra med 8 tackor och baggar år 1990. Medianvärdet är det antal tackor och baggar har som är mitterst. Det vill säga, i förhållande till median företaget, finns lika många företag som har fler tackor och baggar som som det finns företag som har färre tackor och baggar.

En studie av samtliga percentiler visar att företagen växte mer mellan åren 1990 och 2004 än mellan åren 2005 och 2020.

Antalet tackor och baggar i det mittersta företaget ökade t.ex. från 8 tackor och baggar till 15 tackor och baggar mellan åren 1990 och 2005, men bara med 1 djur från 15 till 16 stycken under den senaste 15- års perioden.

Fler artiklar från Jordbruket i siffror om får och lamm