Använd nya läkemedel med stor försiktighet

Info från Gård & Djurhälsan
Under 2018 öppnades det upp för en fjärde typ av avmaskningsmedel när Zolvix blev EU-godkänt.
Vi har provat att använda detta läkemedel i några svenska besättningar, men inte varit nöjda med resultatet. I en större besättning kunde vi konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong!
Nya läkemedel är inte alltid ett fullgott alternativ utan ska introduceras med stor försiktighet och med nya kontroller även efter kort användningstid. Vi kommer under juni månad att rapportera mer om detta i form av artikel i Fårskötsel och på G&D:s hemsida.