Tyst acceptans och livlig debatt

veckobrev
15 maj 2020 | Digital Årsstämma fungerade bättre än vad vi vågat hoppas på.
I lördags hölls stämman som planerat, men det blev ingen tur till det trevliga Badhotellet i Tranås, utan deltagarna satt hemma framför sina datorer. I ett rum hos LRF i Jönköping hade ett minimalt presidium samlats för att leda stämman.
digital2020
På plats fanns ordförande Gudrun Haglund Eriksson, kassör Maria Edman, Anders Råsberg från arrangörsföreningen som höll ihop det hela, och mötesordförande Patrik Jönsson samt Jönköpings fåravelsförenings delegat. Resten av styrelsen, alla fullmäktige och övriga deltagare befann sig hemma framför varsinn datorskärm. Foto Einar de Wit
Inte var det som vanligt, och begreppet tyst acceptans kunde upplevas som lite märkligt. Det innebar att när ordföranden frågade om ett val, så väntade han i tio sekunder innan klubbslaget föll. Inga rungande JA eller applåder, utan när alla var överens var det knäpptyst. Hade man invändningar begärde man ordet via chatten.
Flera av motionerna behövde diskuteras grundligt, och det fungerade förvånansvärt bra. Man hade full koll på vem som pratade och vem som stog på tur, nästan bättre än vid en vanlig stämma. Lokalföreningen i Västmanland hade ett eget förslag till svar på motion 1 och 2 om resistenta parasiter, och de lyckades få med sig en stor majoritet varför deras förslag blev det som klubbades. Läs mer om stämman i nästa Fårskötsel.
Maria Edman som varit SFs kassör och haft många andra ansvarsområden sedan förbundets rekonstruktion 2004, avgick ur styrelsen och avtackades i Jönköping. Vi hoppas få se henne igen för en mer festlig avrundning vid höstens ordförandekonferens/Lammriksdag. Maria har varit en betydelsefull person för skapandet av det fåravelsförbund som har växt fram under de senaste sexton åren, och hon har drivit många projekt och åtaganden i hamn.
MariaEdman
Tusen tack Maria för att du ägnat så mycket tid och kraft åt att driva och skapa det SF vi har idag!
Vår nya styrelsemedlem heter Anna Törnfelt och många känner henne nog redan, om inte annat till namnet. Anna bor på östra Gotland och driver Ollajvs Gård med nöt- och lammproduktion tillsammans med sin man Jörgen. De senaste 11 åren har Anna varit LRF-ordförande på Gotland och drivit många näringspolitiska frågor, medlemsfrågor och opinionsfrågor för de gröna näringarna. Anna har trätt tillbaka från ordförandeuppdraget i LRF och i och med det har SFs valberedning lyckats värva henne till SFs styrelse. Läs Annas fulla presentation här.
AnnaT
Välkommen Anna! Foto Jörgen Olsson
Styrelsen konstituerade sig i tisdags och Anna kommer tillsammans med Gudrun att ta rollen som ekonomiansvarig efter Maria. Fördelning av ansvar för våra olika verksamhetsområden kommer att göras vid nästa styrelsemöte, som äger rum om drygt en vecka.
Vilka som i år tilldelas får-Sveriges tyngsta utmärkelser tillkännagavs i samband med stämman. Titeln Årets Fårföretagare 2020 kammades hem av Bredsjö Mjölkfår, i hård konkurrens. För att de med enastående uthållighet och målmedvetenhet lyckats göra sina unika produkter kända över hela Sverige, och dessutom kan visa upp ett imponerande ekonomiskt resultat. Läs hela motiveringen här.
Vinnare2020
Foto Frida Edlund
Magnus och Margareta Håård tilldelades SFs Speciella Pris för att de med stort personligt engagemang och gedigen kunskap har byggt upp SFs seminverksamhet. Om inte Magnus och Margareta hade tagit tag i frågan om fårsemin i Sverige hade vi inte haft någon seminverksamhet idag. Hela motiveringen finns här.
MagnusochMargareta
Foto Mika Väisänen
Glitter och glamour, som vi gärna vill bjuda på i samband med utdelandet av priserna sparar vi till hösten, då vi förhoppningsvis kan samlas för Ordförandekonferens och Lammriksdag.
En pressrelease om de prisade fårbönderna gick ut förra helgen och flera medier har plockat upp den. Till exempel Skaraborgs läns tidning och Skövde Nyheter (båda dock bakom betalvägg) som skrivit om Magnus och Margaretas insatser för fårnäringen och Sveriges Radio Örebro som rapporterat från Bredsjö Mjölkfårs fårhage.
Hittade Ostpodden av bara farten, där man kan lyssna till Sara från Bredsjö Mjölkfår i ett avsnitt från Ostfestivalen 2020. Hör vad de säger om Bredsjö blå, en av de första svenska gårdsostarna och som inte härmar någon utan är sin alldeles egen.
Årsredovisningar för SF och SFF samt SFs verksamhetsberättelse finns nu att studera via hemsidan, för er som inte tog del av dem i samband med Stämman.
Dokumentet djurägarförsäkran har kommit i en uppdaterad version. Detta är ett dokument för att intyga att djuren har friska klövar som ska användas vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.
Men djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument som bör följa med vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får.
Vi märker inte minst via nyanslutning till Elitlamm och frågor till kansliet att många nya fårbesättningar startar upp. Det är jätteroligt och vi kommer i kontakt med många seriösa och pålästa nybörjare som börjar i rätt ände, det vill säga de frågar vad man ska tänka på innan de hämtar fåren. Det finns så många bekymmer man kan bespara sig genom att göra så! Vill ni hjälpa till med att sprida vår checklista för att skaffa får är vi mycket tacksamma.
Välkomna säger vi till er som är nya som fårägare och läsare av veckobrevet!
Vi som jobbar Elitlamms utveckling och kundservice hade igår vårt månatliga arbetsmöte och kunde konstatera att vi är fler användare än någonsin, en bra bit över 2700. Vi registrerar in nya besättningar varje dag, det är väldigt positivt.
Riksdagen har gjort ett så kallat tillkännagivande till regeringen angående efterlevande av vargpolitiken, bland annat möjligheter till jakt i de områden som är hårdast drabbade. Detta är en viktig markering, det handlar om att tagna beslut ska efterlevas och att nuvarande situation inte är acceptabel. Hur regeringen väljer hantera detta får vi vänta och se.
utbredningvarg2020
Preliminära resultat från vinterns varginventering visar på en ökning med ca 20 %, 353 individer har identifierats denna vinter. Slutligt resultat av inventeringen kommer att presenteras i början av juni.
Förra helgen var det ett stort vargangrepp i anslutning till Tivedenreviret. Angreppet ägde run innanför ett RAS-stängsel med mycket bra ström på. Såvitt vi känner till var det 24 djur som dödades eller har tvingats avlivas på grund av allvarliga skador. Det var ett inte helt typiskt vargangrepp, så man har inte uteslutit att det kan ha varit hund. Men angreppet bedöms och handläggs som ett vargangrepp. Svar på DNA-topsning kommer till veckan.
Naturvårdsverkets föreskrift om bidrag och ersättningar (NFS 2018:5) avgör hur ersättningar efter angrepp kan betalas ut.

  • Vid angrepp kan direkta kostnader ersättas med stöd av Viltskadeförordningen. De ersätts med 100 %. Exempel: materiella skador på jordbruksbyggnader, jordbruksmaskiner och lager, inklusive arbete med reparation.
  • Indirekta kostnader kan ersättas med stöd av Viltskadeförordningen, ersätts med 80 %. Exempel: arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur.
  • Indirekta kostnader i samband med viltskada, ersätts med stöd av förordningen om statligt stöd av mindre betydelse. Ersätts med 100 % men har ett maxbelopp för bidraget som för närvarande är 20 000 euro under en 3-års period.
    Exempel: hemtagning av djur efter angrepp, egenvård av skadade djur, värdeminskning på skadade djur, extrakostnader för inköp av foder.
  • Indirekta skador förorsakade av utskrämda djur kan inte ersättas ur dessa medel, har Naturvårdverket fastställt. Gäller t.ex. nedtrampade grödor.

Bidrag för röjning under stängsel om 5 kr metern är föreslaget. Gå in på er egen länsstyrelses hemsida för att se vad som gäller och söka bidraget.
Viltfrågan är aktuell hela tiden, många medlemmar hör av sig om rovdjur, vildsvin och hjortar. En revidering av vildsvinsförvaltningen som gäller innehåll, åtgärdsmål och resultatmål ska göras av berörda länsstyrelser.
dovhjort
Dovhjortarna betar i bakgrunden, de är inte direkt blyga. Foto Gudrun Haglund Eriksson
Nu har 205 deltagare gått kursen Om Får och Foder, fördelade på de 17 träffar som hittills hållits. Ett nytt kurstillfälle har tillkommit som ersättning för den inställda kursen i Ljungby. Det finns platser kvar i Skåne, Ljungskile och Ljungby. Anmälan via Gård & Djurhälsans hemsida.
Listan över de gårdar som ska besökas under del 2 av Om Får och Foder är klar, tillkännages i nästa Fårskötsel. Alla som deltagit på kursen kommer att få en personlig inbjudan via mail. Dessa gårds- och betesvandringar ledda av Theo den Braver vill man inte missa. Theo är en mycket kunnig och inspirerande lammexpert. Man får delta i flera gårdsbesök om man vill, och även ta med en kompis.
Medias uppföljning av reportaget om ”Arlagården” har åter satt fokus på djuromsorgsfrågan. Hela branschen samarbetar för att jobba förebyggande. Man jobbar på lite olika sätt över landet, men det finns aktiva omsorgsgrupper i alla regioner. 9 av 10 djurskyddsärenden beror på någon speciell händelse; sjukdom, trassel i familjen eller ekonomiska problem. Omsorgsgrupperna vill komma in i ett tidigt skede som möjligt, inte när läget redan är akut och det gått så långt som till förelägganden. Ser man att någon behöver hjälp, tveka inte att kontakta berörd omsorgsgrupp. Gudrun kan lotsa er rätt, hon har jobbat med dessa frågor under många år. Vi ser gärna att ni i lokalföreningarna etablerar kontakt med er omsorgsgrupp, den kan hjälpa till om en fårbonde i ert distrikt behöver stöd.
En ny undersökning visar ett högt förtroende för svenska djurbönder och högsta viljan att betala mer för svenskt kött sedan mätningen började för 9 år sedan.
Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Landets alla bönder, ungefär 60 000 stycken, kommer att få besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni och handlar om arealer, djur, utbildning mm. Läs mer här.
Elof har åter fått ge Sveriges unika djurhållning ett ansikte.
Vem flyttar vart? Jo det är vårt förråd som under ett antal år har varit beläget i Ljungsarp som har städats ur. Viss dokumentation har överförts till digital lagring, en del kommer att avyttras, saker som används vid mässor och event får bo hos Britta och nya lagringsplatser kommer att ordnas åt annat. Många decenniers riksbedömningsprotokoll hör till exempel till skatterna som ska sparas på lämplig plats för framtida forskning eller nyfikenhet.
fullt
Foto Gudrun Haglund Eriksson
Medlemsenkäten som är öppen maj månad ut har nu besvarats av 530 medlemmar varav 61 % kvinnor. Inte vet vi om män tycker annorlunda än kvinnor när det gäller vad förbundet ska jobba med, men varför chansa och låta kvinnorna sätta agendan ; )
Trevlig helg önskar SF!
nyvall
Smaragdgrönt välkomstbete med bland annat lucern, svartkämpar och dansk gräsblandning. Mums. Foto Anna Törnfelt
vattenute
Fåren kollar att de fått rent vatten på betet. Det blev godkänt. Foto Anna Törnfelt
Sammanställt av AnnaSisy (id-byte för att undvika sammanblandning med vår nya Anna)