År 2013 fanns det knappt en miljard getter i världen

Jordbruket i siffror har genom ett besök på FAO:s statistiksida och tagit reda på att det fanns 976 miljoner getter i världen år 2013.

Det innebär att det det går 1 get på 7 personer. År 1961 var antalet getter 349 miljoner. Antalet har alltså nästan tredubblats på drygt 54 år. År 2013 fanns 58 % av getterna i Asien och 36 % av getterna i Afrika.

I Sverige har vi inte med getter i Lantbruksregistret eftersom de i jämförelse med andra djurslag är så få. Jordbruksverket för dock register över antalet getter av administrativa skäl, och från dessa register kan man se att det finns drygt 14 000 getter i Sverige.

SJV Jordbruket i siffror: År 2013 fanns det knappt en miljard getter i världen ››