Norge: Det kunde blivit ett skräckscenario

Utan bekämpningsprogrammet skulle 64 procent av norska fårbessättningar varit smittade med fotröta, och sjukdomen varit sprids till 16 av landets län. Detta visar en doktorsexamen från Veterinærinstituttet.

Gry M. Grøneng står bakom ett arbete som bidrar till ökad kunskap om vandringsvägar, riskfaktorer och övervakning av fotröta under norska förhållanden och klimat. I slutet av maj försvarar Grøneng sin doktorsavhandling med titeln Epidemiological investigations of footrot in the Norwegian sheep population.

Fotröta i Norge
När fotröta upptäcktes i Norge 2008 hade sjukdomen inte observerats sedan 1948. Ön Rennesøy i Rogaland drabbades hårdast och på grund av dåliga staket och kontakt mellan närliggande gårdar lyckades man inte bekämpa utbrottet. 2011 genomförde ön en gemensam insats. Öns får antingen slaktades eller genomgick en intensiv behandling med fotbad i zinksulfat.