Australien: Stor export av levande djur

En betydande del av ­Australiens export består av levande djur. Får är det djur som i högsta grad lämnar landet per båt, därefter kommer nötkreatur. Alla djur når dock inte sin slutdestination utan stannar i havets djup.

Under 2014 exporterade Australien nästan 2,25 miljoner levande får till andra delar av världen vid 40 olika transporttillfällen. Det innebär att det i genomsnitt fraktades 62 500 får per last. Dödligheten som rapporterats in ligger på 0,71 procent.

Det innebär alltså att transporten leder till att 17 750 får avlider under resan. Så länge man befinner sig på öppet hav är det tillåtet att slänga döda djur i havet.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Stor export av levande djur ››