Är du fårbonde i Västra Götaland?

Science Park Borås har startat en kartläggning av fårbesättningar i Västra Götalandsregionen i sitt projekt ”Ull – hela varvet runt”.

Projektet har tagit fram en enkät för fårägare så att undersöka vilka sorters får och fårbesättningar som finns, och vilka möjligheter som finns för en lokal värdekedja för ull.

Bidra genom att svara på deras enkät här:
Kartläggning av fårbesättningar inom Västra Götaland

Foto Britta Wendelius